Mağdurların % 34’ü yargıya başvuruyor

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara – Rapora göre, 15 Ekim 2021-30 Nisan 2022 tarihleri arasında CHP Kadın Kolları; kadına, çocuğa ve LGBT’li bireylere yönelik 263 davayı takip etti. Raporda, şu verilere yer aldı:

“Başvuruda bulunan  kadınların % 35’i 16-29, % 25’i 30-39, % 25’i 40-49 yaş aralığında ve % 15’i 50 yaş üzerindedir. Bu veri kadına yönelik şiddetin yaşa bağlı olmadığını göstermektedir. Eğitim durumları açısından bakıldığında % 22’si ilkokul, % 43’ü ortaöğretim. % 13’ü ön lisans ve % 17’si ise daha yüksek düzeyde bir eğitim alabilmiş. Bu veriden, kadınların eğitim düzeyi arttıkça haklarını arama gücünün arttığını görüyoruz. Kadınlar, en fazla fiziksel şiddete (%31.3) maruz kalmıştır. İkinci sırada ise % 26.2 ile psikolojik şiddet türü gelmektedir. Kadınların en çok talep ettikleri destek türü
% 21.5 oranıyla duruşma takip desteği. İkinci sırada ise %18.8 oranıyla maddi-ayni destek geliyor. Kadınların sadece % 40’ı çalışıyor, % 37 ise çalışma hayatının dışında. Başvuruda bulunan şiddet mağduru kadınların sadece % 34’ünün mağduriyetleriyle ilgili bir hukuki süreçlerinin olduğu görülmektedir. Kadınlar en çok (% 50.8) eşi/partnerinden şiddet görüyor.”

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.