İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi, vergi muafiyeti başladı

İstanbul Finans Merkezi Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun uyarınca İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen yararlardan 2022 ila 2031 yılları vergilendirme periyodunda kurumlar vergisi alınmayacak.

Kanun kapsamında, iştirakçilerin faaliyetlerine ait müsaade, ruhsat, lisans ve gibisi onay müracaatları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireylere ait müsaade ve onay üzere müracaatların yapılabilmesi gayesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili ünitelerinin vazife alacağı tek durak ofis oluşturulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETECEK

AA’nın aktardığına nazaran, tek durak ofiste; Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile bu bakanlıklarca gerekli görülmesi halinde bunların bağlı, ilgili, bağlantılı kuruluşları yahut bu bakanlıkların kontrolünde olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili ilçe belediyesi temsilcileri yer alacak. İFM’de gerçekleştirilecek iş ve süreçlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak ofiste yer alan kamu kurum ve kuruluşları ortasındaki uyumu sağlamak emeliyle tek durak ofis, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek. Gereksinim duyulması halinde farklı bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları da tek durak ofise dahil edilebilecek. Tek durak ofisin işleyişine dair metot ve asıllar uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek.

HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Katılımcı dokümanı alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik bireylere sundukları finansal hizmetler, hizmetten son olarak yurt dışında faydalanılması şartıyla, finansal hizmet ihracatı olarak pahalandırılacak.

Katılımcı dokümanı almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen yararların yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kuralıyla, kurum karından indirilecek. Fakat bu oran, süreksiz husus kapsamında kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme devirlerine ilişkin kurum çıkarları için yüzde 100 olarak uygulanacak.

Kurumlar vergisine ve harçlara ait ek muafiyet getiren birebir süreksiz unsur doğrultusunda, iştirakçi dokümanı almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, finansal faaliyet harçları 5 yıl mühletle alınmayacak.

Ayrıca İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki süreçler ile bu süreçler nedeniyle lehe alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olacak. Kelam konusu faaliyetlere ait süreçler her türlü harçtan ve bu süreçlere yönelik düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulacak.

Katılımcı dokümanı almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri işçiye ödenen aylık fiyatın gerçek safi bedelinin yurt dışında en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip şahıslarda yüzde 60’ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleksel deneyime sahip şahıslarda ise yüzde 80’i gelir vergisinden müstesna olacak.

Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan evvelki son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan işçinin fiyat gelirlerine uygulanacak.

İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair süreçler her türlü harçtan ve bu süreçlere ait düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak. En az üç ülkede faal olarak faaliyet gösteren iştirakçilerin bölgesel hazine ve finansal idare merkezleri hakkında da bu unsur kararları uygulanacak. (EKONOMİ SERVİSİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.